Právo sociálního zabezpečení

Zdravotní pojištění - služby hrazené zdravotní pojišťovnou, pracovnělékařská péče

Nemocenské pojištění - nemocenské, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Náhrada mzdy od zaměstnavatele nemocným zaměstnancům

Odškodňování pracovního úrazu a nemoci z povolání

Důchodové pojištění - invalidní důchod, starobní důchod, pozůstalostní důchody (sirotčí důchod, vdovský/vdovecký důchod)

Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci

Státní sociální podpora rodin s dětmi - přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, porodné, příspěvek na bydlení - v České republice a v Německu

Pěstounská péče - odměna pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na úhradu potřeb dítěte, příspěvek na zakoupení/opravu motorového vozidla

Pomoc v hmotné nouzi - příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc

Sociální služby - příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, výhody osob zdravotně postižených/OZP a průkazy osob zdravotně postižených/ZTP