Company Educational Courses   

V rámci nabízených právních služeb nabízím realizaci školení ve vybraných právních oborech koncipovaná maximálně flexibilně podle potřeb objednatele a to především v následujících právních oborech:

Pracovní právo - aktuální znění zákoníku práce a souvisejících právních předpisů. 

Občanské právo - odpovědndost a náhrada škody.

Obchodní právo - fungování společnosti s ručením omezeným. 

Jako součást školení získají posluchači dostatek studijních materiálů připravených v souladu s konkrétní potřebou objednatele, on-line vzor.