Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát

I. K.
I. K.

Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát

Podrobný životopis 

Ev. č. ČAK 14298

IČ 73734098

Členka Společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, on-line

Zprostředkovatel a rozhodce kolektivních pracovních sporů zapsaný v seznamu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, on-line

Členka Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovněprávních vztahů/AKV, on-line

Unie podnikových právníků/UPP, on-line