Pracovní právo

Zákoník práce v souvislostech s občanským zákoníkem - ochrana osobních údajů v podnikové praxi - General Data Protection Regulation/GDPR - Pověřenec osobních údajů od 25.5.2018

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Odměňování zaměstnanců - minimální mzda v České republice a v Německu

Pracovní doba a doby odpočinku

Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

Kolektivní vyjednávání - zprostředkování sporu o uzavření kolektivní smlouvy - zprostředkovatel

Odborová organizace 

Politika zaměstnanosti - příspěvky státu v rámci tzv. aktivní politiky zaměstnanosti