Vzdělávací podnikové kurzy   

V rámci nabízených právních služeb nabízím realizaci školení ve vybraných právních oborech koncipovaná maximálně flexibilně podle potřeb objednatele a to především v následujících právních oborech:

Pracovní právo - aktuální znění zákoníku práce a souvisejících právních předpisů, ochrana osobních údajů v podnikové praxi - General Data Protection Regulation/GDPR - Data Protection Impact Assessment/DPIA - posouzení vlivu na ochranu osobních údajů - Pověřenec osobních údajů od 25.5.2018

Občanské právo - odpovědndost a náhrada škody.

Obchodní právo - fungování společnosti s ručením omezeným. 

Jako součást školení získají posluchači dostatek studijních materiálů připravených v souladu s konkrétní potřebou objednatele, on-line vzor.